Predstavte si situáciu, dostanete sa do záverečnej fázy nejakého turnaja, napr. slovenského alebo českého pohára. Takto ďaleko ste sa doteraz nikdy nedostali. Hráte rozhodujúci leg v zápase. Vášmu súperovi zostáva 32 a vám 41. Viete, že ak nezavriete, tak dáte súperovi 3 šípky na double 16 a existuje veľká šanca, že viac sa už k terču nedostanete. Plán je teda jasný, čo najskôr sa dostať k zavieraniu a ukončiť leg. Čo spravíte?

Pristúpite teda k terču a prvou šípkou trafíte namiesto single 9, vedľajší single 14. Nervozita si vyberie svoju daň a týmto nepresným zásahom sa ešte zvýši. Ďalšou šípkou si už nemôžete dovoliť minúť. Ak by ste však v tréningu venovali trocha taktickej príprave, možno by ste sa v zápase rozhodli inak a zvolili inú kombináciu.

V tomto prípade prichádzala do úvahy ďalšia varianta a to cesta cez single 17. Single 17 by vás poslal na double 12 a taktiež by ste boli „poistení“ v prípade, že by ste trafili vedľajší single 3. Stále by ste tak mali dve šípky na záverečný double.

Pri voľbe správnej zavieracej kombinácie by mal hráč dbať na niekoľko vecí:

  • postavenie súpera v legu
  • preferovaná kombinácia
  • jeho schopnosti

Ak je váš súper ďaleko za vami, nemusíte sa silou mocou snažiť zavierať napr. priamo cez Bull. Máte možnosť si pripraviť lepšiu východiskovú situáciu a zohrať si skóre na výhodnejší double.

V prípade, že máte svoju obľúbenú kombináciu, ktorú máte natrénovanú a veríte si pri nej, jednoducho sa jej držte. Môžete napr. Mensurovi Suljovičovi povedať, že ak mu zostáva 42, tak je dobré zohrávať cez single 6 alebo 10, ktoré sú hneď vedľa seba. Mensur aj tak zvolí single 14 aby sa dostal na svoj obľúbený double 14.

V neposlednom rade sebavedomie a schopnosti. Ak si veríte a zostáva vám 50, môžete to skúsiť prvou šípkou priamo na stred, väčšina z nás by však volila cestu cez single 10 alebo 18. Nervozita vie spraviť svoje a preto by mal menej skúsený hráč vo vypätých situáciách myslieť na zadné vrátka a v prípade potreby možno použiť menej tradičnú ale istejšiu variantu na ceste k zavretiu ( napr. párne single 6 a 10, ktoré sú vedľa seba, nepárne single 3 a 17 a pod.).

Tento článok má v prvom rade za úlohu priblížiť hráčom rôzne možnosti a kombinácie, z ktorých majú pri zavieraní rozličných hodnôt na výber. Nesnaží sa poukázať na to, či tá ale oná kombinácia je najsprávnejšia a zaručí úspech. Konkrétne rozhodnutie v zápase by malo byť na hráčovi po tom, čo zváži všetky svoje možnosti. Preto by ste mali byť na podobné situácie dobre pripravení a venovať im v tréningu náležitú pozornosť.

Kombinácie:

Voľba cesty záleží od toho v akej fáze hry sa nachádzate a ako sa cítite/veríte si

41
S9 – zostáva 32
S17 – zostáva 24
S3 – zostáva 38

Ak si neveríte, istí to „dolná“ cesta, kde máte okrem S3 a S17 ešte S19, ktorý vás pošle tiež na zavierateľné číslo.

42
S10 – zostáva 32
S6 – zostáva 36

S10 a S6 sú vedľa seba, takže jasná voľba.

43
S3 – zostáva 40

Rozumná voľba, vzhľadom k tomu, že z oboch strán sú nepárne single a to 19 resp. 17, ktoré vás pustia k zavieraniu.

44
S4 – zostáva 40
S12 – zostáva 32
S8 – zostáva 36
S16 – zostáva 28

Môžete  vyberať z dvoch výhodných variantov a to S8 a S16, ktoré sú vedľa seba a taktiež cesta cez S4, keďže S18 istí šancu na zavieranie v prípade, že miniete.

45
S5 – zostáva 40
S13 – zostáva 32

Na osobnej preferencií.

46
S10 – zostáva 36
S6 – zostáva 40

S10 a S6 sú vedľa seba, takže jasná voľba.

47
S7 – zostáva 40
S15 – zostáva 32
S19 – zostáva 28

S7 sa javí ako najlepšia možnosť, lepšia ochrana v podobe S19.

48

S16 – zostáva 32
S8 – zostáva 40

Rozumnejšej cesty niet.

49

S9 – zostáva 40
S17 – zostáva 32
S13 – zostáva 36

Pri ceste cez S17, počítajte s možnosťou prehodenia, ak trafíte treble.

50
S10 – zostáva 40
S18 – zostáva 32

S10 najlepšia cesta, vyhnete sa prehodeniu (T18 – 54).

51
S11 – zostáva 40
S19 – zostáva 32

Pozor na prehodenie pri ceste cez S19.

52
S12 – zostáva 40
S20 – zostáva  32

Pozor na treble, keď sa rozhodnete pre S20.

53
S13 – zostáva 40
S17 – zostáva  36

Najlepšie možnosti.

54
S14 – zostáva 40
S18 – zostáva 36

Pozor na možnosť prehodenia pri ceste cez S18.

55
S15 – zostáva 40

Najlepšia možnosť.

56
S16 – zostáva 40
S20 – zostáva 36

Pozor na prehodenie pri ceste cez S20.

57
S17 – zostáva 40

Najlepšia možnosť.

58
S18 – zostáva 40

Najlepšia možnosť.

59
S19 – zostáva 40

Najlepšia možnosť.

60
S20 – zostáva 40
T10 – zostáva 30

Ak máte 2 šípky v ruke a bojíte sa prehodenia na 20, môžete skúsiť cestu cez T10, ak trafíte single, pošle vás to poslednou šípkou na Bull.

61
T15 – zostáva 16
25 – zostáva 36
(T11-zostáva 28)

Veľa hráčov volí cestu cez 25, ale v prípade, že trafíte Bull, tak vám zostáva do konca 11. To nie je príliš ideálne ak ste pod tlakom.

Ak trafíte S15, zostáva vám 46 a zohrávať môžete cez S6 (40) a S10 (36), oba segmenty sú vedľa seba. Menšia pravdepodobnosť, že miniete.

62
T10 – zostáva 32
T12 – zostáva 26
T14 – zostáva 20

Ak máte 2 šípky v ruke S12 vám dáva možnosť zavierať cez Bull.

63
T17 – zostáva 12
T13 – zostáva 24

Amatér by mal zvážiť cestu cez T17. Ak trafí S17, zostáva mu 46. Na zvyšné 2 šípky mu zostáva 46 a S6 a S10, ktoré sú vedľa seba mu vytvoria „supersegment“, cez ktorý sa dostane ľahšie na zavieranie.

64
T16 – zostáva 16
T8 – zostáva 40
(14 – zostáva Bull)

Veľmi vďačný priestor na mierenie, keďže T16 a T8 sú vedľa seba.

Je tu ešte možnosť mieriť z vnútornej strany na D14, jeho zasiahnutie vás posiela na D18 a single vám dáva možnosť zavierať cez Bull. Možnosť ak máte len 2 šípky v ruke.

65
25 – zostáva 40
T11 – zostáva 32
(T15 – zostáva 20)

Osobná voľba, S15 vám ponúka možnosť zavierať cez Bull.

66
T10 – zostáva 36
T16 – zostáva 18

S dvomi šípkami v ruke zvoliť cestu cez T16, pretože single vás stále posiela na Bull.

67
T17 – zostáva 16

Najlepšia voľba. Single posiela na Bull.

68
T20 – zostáva 8
T18 – zostáva 14

T20 najlepšia cesta. S18 posiela na Bull.

69
T19 – zostáva 12
T15 – zostáva 24

Najlepšia možnosť T19, ak trafíte single, zostáva Bull.

70
T10 – zostáva 40
T18 – zostáva 16
(T20 – zostáva 10)

Všetky možnosti ponechávajú dobré východisko pri minutí treble. Rozhodnite, čo je pre vás najvýhodnejšie (S20 posiela na bull)

71
T13 – zostáva 32
T17 – zostáva 20

Najlepšie možnosti. Single 13 necháva 58.

72
T16 – zostáva 24
T12 – zostáva 36
T20 – zostáva 12
D16 – zostáva 40

Všetky možnosti ponechávajú dobré východisko pri minutí treble. Rozhodnite, čo je pre vás najvýhodnejšie.

73
T19 – zostáva 16
T11 – zostáva 40

T19 je najlepšia možnosť, zostáva 54 ak trafíte single.

74
T14 – zostáva 32
T18 – zostáva 20

Single 14 zostáva 60.

75
T17 – zostáva 24
T15 – zostáva 30
(25 – zostáva Bull)

Ak vám zostávajú dve šípky, treba hrať cez 25 a Bull. S tromi šípkami zvoliť cestu cez T17. Ak trafíte single, zostáva 58, takže S18 a D20.

76
T20 – zostáva 16

Najlepšia možnosť. Single 20 zostáva 56.

77
T19 – zostáva 20

Najlepšia možnosť, Single 19 zostáva 58.

78
T18 – zostáva 24

Najlepšia možnosť. Single 18 zostáva 60.

79
T19 – zostáva 22
T17 – zostáva 28
T13 – zostáva 40

S tromi šípkami v ruke by ste mohli preferovať cestu cez 19. V prípade, že trafíte single, zostáva vám 60. To si viete cez S20 pripraviť na D20.

80
T20 – zostáva 20
T18 – zostáva 26
T16 – zostáva 32
(D20 – D20)

Tri dobré možnosti, ktoré prichádzajú do úvahy. Minutie treble pri druhej a tretej kombinácií vás však cez dva single pošle na zavieranie cez Bull.

81
T19 – zostáva 24
T15 – zostáva 36

T19 je najlepšia možnosť. Single 19 ponecháva 62.

82
Bull – zostáva 32
T14 – zostáva 40

Ak zohrávate cez Bull a trafíte 25, zostáva vám 57, čo je veľmi výhodné a cez S17 sa dostanete na „tops“.

83
T17 – zostáva 32

Najlepšia možnosť. S17 ponecháva 66.

84
T20 – zostáva 24

Najlepšia možnosť. S20 ponecháva 64.

85
T15 – zostáva 40

Najlepšia možnosť. S15 ponecháva 70.

86
T18 – zostáva 32
T20 – zostáva 26

Cesta cez T18 je obľúbená, pretože ak netrafíte treble, tak dva S18 vás posielajú na zavieranie cez bull.

87
T17 – zostáva 36

Najlepšia možnosť. S17 ponecháva 70.

88
T20 – zostáva 28

Najlepšia možnosť. S20 ponecháva 68.

89
T19 – zostáva 32

Najlepšia možnosť. S19 ponecháva 70.

90
T18 – zostáva 36
Bull – zostáva 40
S20-S20-Bull
T20 – zostáva 30
S20-T20-D5

Ak je váš súper na zavieraní, musíte zvoliť cestu cez 20, pretože ak miniete T18, musíte si zavieranie pripraviť už len zásahom cez ďalší treble popr. double.

91
T17 – zostáva 40
Bull/25 – zostáva 41/66

Osobná voľba.

92
T20 – zostáva 32
Bull/25 – zostáva 42/67

Osobná voľba.

93
T19 – zostáva 36
Bull/25 – zostáva 43/68

Osobná voľba.

94

T18 – zostáva 40
Bull/25 – zostáva 44/69

Osobná voľba.

95
T19 -zostáva 38

Jediná možnosť ak vám zostávajú len 2 šípky.

96
T20 – zostáva 36

Najlepšia možnosť.

97
T19 – zostáva 40

Najlepšia možnosť.

98
T20 – zostáva 38

Záleží od pozície vášho súpera. Ak je ďaleko za vami je lepšie si zohrať výhodnejší double.

99
Môžete zvoliť čo chcete.

Možno menšia výhoda je začať s T19 (zostáva 42) alebo T20 (zostáva 39).

100
T20 – zostáva 40

Najlepšia možnosť.

 

Darts Corner - UK Darts Superstore

1 komentár

  1. Zrovna vcera som bol v situacii, kedy som na turnaji vdaka velkej nervozite a treme velmi nezvladal premyslat aj nad jednoduchymi kombinaciami, aj ked v poslednom zapase to bolo uz podstatne lepsie. Bolo dost poznat,ze je to moj prvy turnaj. Ale zvladol som vyhrat tri zapasy :). Pred dalsim turnajmi sa skusim lepsie pripravit hlavne mentalne.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.